06 augustus, 2008

Truman, oorlogsmisdadiger


Na enige aarzeling toch een link naar deze overweging van een Oxonian filosofe tegen de toekenning van een eredoctoraat aan Truman in 1956. De filosofe is geen pacifiste laat staan antimilitariste, integendeel. Maar zij redeneert dat Truman een oorlogsmisdadiger is vanwege wat vandaag herdacht wordt.

De aarzeling betrof de aanduiding "revisionism" op de site - voor panentheïsme of anarcho-kapitalisme deins ik niet terug.

In de geschiedschrijving kunnen paradigmawisselingen plaatsvinden. Dit is iets anders dan "herzien". Revisionisme is een term die bijvoorbeeld ten aanzien van de oorzaken van de Koude Oorlog gebruikt is, waarbij de atoombom eerder als waarschuwing tegen de Sowjet-Unie dan als een laatste oorlogshandeling tegen Japan gezien zou moeten worden.
Het pijnlijke hieraan is dat er honderdduizenden Japanse mensen het slachtoffer zijn geworden van deze bommen, en ja, de Sowjet-Unie was gewaarschuwd, maar het blijft een knarsende redenering. Een andere vorm van revisionisme betreft de genocide tegen de Joden door de Duitsers. Ook daarvan zie ik sporen op die site. Dus ik beveel alleen de gegeven link aan (het is de enige internetbron voor de overweging van E.G. Anscombe).

Geen opmerkingen: