07 augustus, 2005

Vijg en druifEn hij zal onder grote volken richten en machtige heidenen straffen, tot verre toe, en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiesen tot sikkelen, het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen de krijg niet meer leren;
maar zij zullen zitten eenieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, en daar zal niemand zijn die ze verschrikt; want de mond van de Heer der heirscharen heeft het gesproken.
Micha 4:3-4

De locus waarop de actievoerenden in Aldermaston en Volkel zich rond 6 augustus beroepen om vijgen en druiven te planten bij de opslagplaatsen van kernwapens. Planten zijn subversief onder het regime van christen-democraten en herboren christenen. De bezigheid van planten ook, en niet te vergeten het aanhalen van de bijbel.
Misschien altijd weer verrassend dit te moeten constateren.

Geen opmerkingen: