03 augustus, 2005

De vlucht omhoog volgt


In eigen tuin, eerst aangezien voor een Kleine Vos,
blijkt een Atalanta


Sajonara! Welkom bij de weblogsite van Christianarchy, nu eens Christianarchie geheten.
Dit is de plaats waar commentaar op het nieuws, een enkele keer zelfs nieuws, gegeven wordt, behorende bij Christianarchy. Laatstgenoemde site blijft gewijd aan essays en langere artikelen. De site geeft weer wat de maker bezighoudt, en dat kan aanzienlijk verschillen van wat men misschien verwacht - als men al een verwachtingspatroon heeft. Ik verwijs verder ten overvloede naar de links in de linkerkolom.
De ondertitel verwijst naar de twee belangrijkste christen-anarchistische tijdschriften die in Nederland verschenen zijn, Vrede en De Vrije Mensch.

Het is wat het is en het wordt wat het wordt.

Geen opmerkingen: