15 december, 2013

En het EKO-keurmerk dan?


Dirk-Jan Verdonk - niet zo representatief voor de spreeksters op het congres van partijen-voor-de-dieren in İstanbul, 12 en 13 december, maar door hem als schrijver van Het dierloze gerecht die mij bijzonder aardig citeert - ik zeg het gewoon openlijk - voelde ik mij wel persoonlijk gerepresenteerd op dat congres.

Maar daar plaats ik het konterfeitsel niet voor. Ik moest aan hem denken in de "eko-"supermarkt toen ik plotseling op allerhande waar in plaats van het bevochten Nederlandse EKO-keurmerk een soort "Europa"-blaadje met een steeltje er aan ontwaarde. Verdonk besteedt nogal wat aandacht aan het totstandkomen van dit keurmerk, en moet dit nu weer wijken voor iets "Europees" waarbij ongetwijfeld de lat lager ligt, daar hoeft men niet aan te twijfelen?

Ik ben er (nog) niet uit - als ik verrast ben/was denk ik dat ik ook lezers v/m heb die het allemaal niet kunnen rijmen. Het "euro"-verhaal.
De site van het Nederlandse EKO-keurmerk, en een vertoog [pdf] {pdf] waarin wordt aangespoord toch vooral het Nederlandse EKO-keurmerk na te streven nu het "euro"-merk "verplicht" is (waarom valt het mij dan nu pas op?).

Geen opmerkingen: