01 december, 2013

Mystiek en science fiction


VALIS moet de weerslag zijn van Philip K. Dick's ontmoeting met wat het transcendente genoemd zou kunnen worden. Het is verreweg het bizarste "mystieke" boek dat ik ooit gelezen heb. Ik zou willen dat ik er meer over kon schrijven maar ik leg mij neer bij het stripverhaal dat Crumb er over gemaakt heeft, hier vermeld.
Achter alles wat gebeurt schuilt een diepere verborgen betekenis. Het verhaal zelf is een meta-verhaal, de hoofdrol wordt gespeeld door een film die de titel van het boek vormt.
Ik denk dat ik het verder bij die andere vormen van mystiek houd.

Geen opmerkingen: