02 juni, 2010

Cijfers in de wind


In de luwte van het toelaatbaar geachte nieuws was "de economie" van zogenaamd nieuw Europa flink aan het krimpen. Vanuit "groen" perspectief klinkt dat aardig, maar er is niet veel groens aan. En het is natuurlijk geen eerlijke krimp.

Economische groei is eenvoudigweg nodig om voor een toenemende bevolking te kunnen zorgen. Dit is iets anders dan groei om de groei, zoals deze al zo lang gepredikt wordt. En omgekeerd wordt krimp met sterfte in verband gebracht.
A World Bank study estimates that for every one or more unit fall in GDP, there will be an increase in average infant mortality among girls of 7.4 deaths per 1,000 live births, and an increase of 1.5 deaths for boys. This also highlights the fact that the crisis has a greater impact on girls and women than it does on males.


In Griekenland verzet men zich nog met hand en tand tegen de krimpplannen, over verzet in de landen die pas korte tijd de zegeningen van de vrije markt ondervinden worden we nog minder voorgelicht. Roemenië, waar het overheidspersoneel afgelopen maandag staakte, kent een krimp "die nog wel meevalt", zegt men.

How can you describe the Romanian situation? Is it worse than in other eastern Europe countries?

It’s hard to say at the moment. Current forecasts indicate that the Romanian economy will shrink by 4% in 2009 compared with 3% in Bulgaria and 3% in Serbia. However, Ukraine (minus 10%), Moldova (minus 6%) and Hungary (minus 5%) all have gloomier forecasts than Romania. Every country is suffering to one degree or another.


Bron.
Dat "economie" allesbehalve een exacte wetenschap is - wat er nu voor doorgaat is zelfs helemaal geen wetenschap, maar dat mag niet hardop gezegd worden - blijkt wel uit de wisselende cijfers die rondwaren over de feitelijke krimp over 2009. Het meestgenoemde cijfer is 7,5%. Voor het komende jaar wordt een zelfde krimp voorspeld.

Altijd nog minder dan voor de drie Oostzeelanden, voormalige Sowjetrepublieken, nieuwbakken EU- en NAVO-leden, waar in elk van de landen de krimp ruim tien procent bedraagt. Slagen in de lucht.
Hoe belangrijk is het dat de sterfte navenant toeneemt, speciaal van meisjes/vrouwen?
Het antwoord verwaait in de wind. "Helaas blijkt alles wat de communisten ons over het kapitalisme verteld hebben te kloppen."

Geen opmerkingen: