23 juni, 2010

Bijengids


Het meest complete, digitale overzicht van bijen met beschrijving van 210 in Nederland en Vlaanderen voorkomende bijen of bijensoorten. Ruim 56% van de in Nederland voorkomende bijensoorten staan op de Rode lijst (RL). Aandacht voor deze insectengroep, in totaal 340 soorten, is dringend gewenst.

Introductie op de Wilde-bijensite.

Een aantal jaren geleden heb ik meegedaan aan de nationale hommeltelling. Er werd niet bij verteld dat het zo slecht ging met de hommel in het algemeen, over de gehele wereld.
Maar dan, wat is er nog verrassend aan de ecologische ramp die de mens op aarde aanricht dezer dagen?

Geen opmerkingen: