20 december, 2009

Noël, Noël...


Het Jeannette Noëlhuis zoekt een of meer mensen die "er in wil(len) stappen".  Het is niet iets wat op stel en sprong hoeft te gebeuren - najaar 2010 is aan de orde, en de vorm van participatie kan ook besproken worden.

Gezocht:
Iemand met een hart voor mensen, die mee wil denken en mee helpen gestalte te geven aan deze Catholic Workergemeenschap in Amsterdam Zuidoost, een zeer internationale woongemeenschap. Oud, jong of er tussenin, met parttime bezigheden buiten de deur of met vole inzet voor het huis.

De contactgegevens staan op de site.
Klik aldaar om een beeld te krijgen op de linksboven vermelde link "foto's van Sophie".
(Of kijk direct).
De site is al een tijdje niet bijgehouden maar de gegevens kloppen.

De oorspronkelijke intentieverklaring van het huis is hier terug te lezen. U kunt er zelf aan werken dat dit weer de intentieverklaring kan zijn.

Geen opmerkingen: