22 december, 2009

De staat van de pers, de pers van de staat


Het zou technisch gesproken een zeer slechte dag zijn geweest, want "NS" is niet in staat treinen te laten rijden. Maar de presentatie van het Kairosdocument van Palestijnse christenen aan de Nederlandse Kerken zou een klus hebben kunnen zijn voor News4all. Nu ik er aan dacht heb ik de beslissing genomen het persbureau waarvoor ik zelf met veel inzet gewerkt heb uit de Nieuwsbalk te verwijderen. Eenvoudigweg omdat er sinds 11 september jongstleden niets meer gebeurd is. Welbeschouwd heeft het nog lang geduurd voordat het knarsend tot volledige stilstand kwam.

Al na twee maanden, in februari 2008, was de financiële stekker er uit getrokken omdat de geldschieter niet zag hoe de vereiste inschakelcijfers gehaald zouden kunnen worden voor de peildatum die nog ver weg lag. Een onzinnige en oneerlijke redenering, maar wat kunnen we anders verwachten van (semi-)overheid?Dit is alweer zo lang geleden dat ik destijds zei dat een bank een betere kredietverlener zou hebben kunnen zijn, omdat die reëlere eisen zou stellen. Hoewel de grote crisis te voorzien was meende ik nog dat banken er mede zoniet vooral voor ondernemerskrediet waren. En een internetkrant is een onderneming.


De echte verdrietigheid is allang achter de rug. De verwijzing gaat nu naar twee nieuwssites die verwant aan News4all (of andersom) genoemd kunnen worden. En wie weet of dit einde toch niet ook een nieuw begin in zich bergt.

Geen opmerkingen: