08 december, 2009

De echte winnaars van de verkiezingen in Honduras


De officiële uitdraai van de toeziende commissie op de verkiezingen in Honduras vermeldt een opkomst van 49,2%. De niet-stemmers hebben de meerderheid, hetgeen een mandaat betekent voor degenen die niet stil zijn geweest sinds de coup van 28 juni jongstleden. Het verzet tegen de junta had opgeroepen tot boycot van deze onder schot georganiseerde verkiezingen.

Niet verrassend, en het zal al evenmin verrassend zijn spoedig mw. Clinton de lof te horen zingen van de vrije verkiezingen in Honduras en het klinkende mandaat dat de coupkanidaaat heeft gekregen. Per slot van rekening stuurt Obama ook tienduizenden militairen naar Afghanistan om de fraudeur Karzai president te laten spelen. En hun eigen regime heeft een vergelijkbaar mandaat van een kiezersvolk dat in meerderheid terecht de schertsvertoning de schertsvertoning heeft gelaten.

Geen opmerkingen: