27 december, 2009

Actie en organisatie - 1


There is power in a union, zingt Billy Bragg. Organisatie geeft kracht, zegt Felix Ortt, en vele anderen in de arbeidersbeweging hebben het van oudsher ook gezegd. Maar wat is organisatie, en wat is activisme? SDS-er jaargang 1965, Weatherman/Underground man Mark Rudd zegt er behartenswaardige dingen over op zijn website, die zeer de moeite van het lezen waard is - in verband met de Toestand heden in de VS en elders.
Hoe bouwt men een beweging op?
Een variant van deze tekst: 1968 - organiseren tegenover activisme.

Foto: politie tegen bezetters van een universiteitsgebouw in Frankfurt/Main. In de Duitstalige landen is een omvangrijke bezettings-/stakingsactie gaande in het hoger onderwijs dezer dagen.

Geen opmerkingen: