14 januari, 2014

Christen-anarchismenummer De AS, 1991

En plotseling stonden alle nummers van het tijdschrift De AS gescand online... Een grote klus die Boudewijn Chorus blijkbaar in de kerstvakantie geklaard heeft.
Ik moet er niet aan denken dat zij metatekst opleveren, ook al staan er niet eens zoveel scanfouten in. Er is toch wel wat aan potsierlijkheden en onbegrijpelijkheden.
Hier het eerste nummer waar ik aan meegewerkt heb, ook al werd mijn medewerking gesaboteerd door een overval namens de Nederlandse overheid.

Omdat bij de volgende terreuroefening namens de staat mijn computers en diskettes uit het raam gegooid zijn kan ik nu pas alsnog mijn teksten van vroeger ophalen en reconstrueren en gecorrigeerd en wel hier plaatsen. U heeft er al enkele gezien, er volgt meer.

Geen opmerkingen: