17 januari, 2014

Radio Rataplan


Toen ik dit stuk schreef, in 1999, was het mij als ongeregeld bezoeker van Nijmegen niet duidelijk of Radio Rataplan nog regelmatig uitzond. Radio per internet was er nog nauwelijks, zeker wat betreft de vrije-radioscene.

Een lezer wijst mij op bovenstaande video en dit verhaal dat bezwaarlijk als geschiedenis van Rataplan beschouwd zou kunnen worden. Ik kan er uit afleiden dat Rataplan op de dag af veertien jaar na RVZ de lucht uit is gedreven - niet door een overval van de onheilige hermandad maar door chantage.

Internetradio zou het karakter van "lokaal" ontberen, toch is het de enige manier om vooralsnog ongehinderd "uit te zenden". Dit is blijkbaar niet overwogen.

Geen opmerkingen: