04 januari, 2014

Thema voor iets werkelijk belangrijks

De zaterdagsessie was eigenlijk al voorbereid toen het nieuws van het overlijden van Phil Everly kwam. The show must go on, wat nummers van The Crickettes, vrouwelijke instrumentale gitaargroep van nu met nummers uit de gouden tijden.


Wipeout


Theme for something really important


Electrical gas, Mason Williams & Zoe McCulloch

Dit staat op hun repertoire maar laten zij niet in haar waarde van Love, Peace and Good Music...:

Jessica, Allman Brothers Band
Gebruikt door Johnny Jason als filler of eindtune op Caroline, iedere andere associatie wijs ik ten strengste af.

Geen opmerkingen: