08 januari, 2014

Toen ze voor de gekleurden kwamen...
Het Regime laat zelden of nooit een kans voorbijgaan zijn lelijkste gezicht te laten zien. Mark Duggan wordt standrechtelijk neergeschoten op straat, zogenaamd - het verhaal kan tenslotte achteraf geconstrueerd zijn - omdat hij vuurwapengevaarlijk was. Het leidt tot de zwaarste rellen die het Verenigd Koninkrijk heeft gekend in de afgelopen decennia.

Vanuit tactisch oogpunt is het zeer verstandig om in de winter het besluit bekend te maken dat de man terecht is doodgeschoten. Het relt minder makkelijk als het regent en er zelfs alsnog vorst verwacht wordt. En misschien speelde het warme zomerweer van tweeëneenhalf jaar geleden wel een doorslaggevende rol. Jean-Charles de Menezes kon tenslotte ongestraft vermoord worden in zomerse dagen. De moord op Ian Tomlinson heeft ook geen groot oproer tot gevolg gehad. En in Nederland blijft het angstwekkend stil na het vrijspreken van de moordenaar van Rishi Chandrikasing. De menigte die gereedstaat de moord goed te praten onder het motto "Hij was geen lieverdje" zal iedere staatsmoord goedkeuren tot tenslotte hun allernaasten aan de beurt zijn. Of zelfs dan niet.

Geen opmerkingen: