10 januari, 2014

De ellende van het spektakel

In overeenstemming met hun eigen betoog zijn de teksten van de situationisten, speciaal met betrekking tot "mei 1968" in Frankrijk, achteraf tot belangrijk, spectaculair verklaard. De la misère en milieu étudiant werd alsnog tot sleuteltekst verklaard na "mei 1968", zoals ook plotseling aan iemands verzuchting "La France s'ennuie" een betekenis werd gehecht die zij niet gehad kan hebben. De Tijdgeest diende gepeild. De tekst bij uitstek was Guy Debord's La société du spectacle. Jacques Ellul zag er wel iets in maar eventuele samenwerking werd door de situationisten afgewezen want zij moesten niets hebben van geloof.

Van mij hoeven ze niet origineel te zijn, wat ze dan ook niet zijn, maar om je eigen geschiedenis onder het etiket "memoires" als een soort afspiegeling van gedachten over het spektakel te presenteren vind ik nogal ver gaan. Wat mij bij voorbaat al stoort aan de gedachte dat het spektakel de reëel bestaande klassenverhoudingen heeft overgenomen is dat - zelfs als men de klassenstrijd in de zogeheten ontwikkelde wereld als verdampt beschouwt, wat ongerechtvaardigd zou zijn - de misère van degenen die de dagelijkse zegeningen van het imperialisme ondervinden buiten beschouwing blijft. Toch ook weer niet, maar het is geen spektakel, of zij nu op televisie komt of niet (wat helaas ook nog wel eens het geval geweest is, of nog).

Nu ja, René Sanders heeft zijn memoires geschreven en sluit ze af met de mededeling dat hij niets meer van zich zal laten horen. Afgezien van het premature hiervan, maar dat moet de schrijver van TegenTonen - uit het ondergelopen land der herinneringen natuurlijk zelf weten, zou ik denken (als ik zoiets in mijn hoofd zou halen) dat mijn aankondiging niet eens met een schouderophalen begroet zou worden.

De site van René.

En nog maar even mijn aanbouwmemoires, toegespitst op de jaren zeventig en mede bestemd voor publicatie op papier, en als u er niet genoeg aan heeft - overbodige toevoeging: wat ik mij niet kan voorstellen - dan hier meer.

Geen opmerkingen: