28 januari, 2014

Honderd gulden van Hollander PietPiet Laros heb ik ontmoet in de Stadhuiskelder in Utrecht, vroeg in 1976. Ik weet niet precies meer waarom ik met makkers van de Portugal Informatie Groep Amsterdam daar was, spreekbeurt van een van de leden (niet ikzelf, dan zou ik het onthouden hebben) wellicht. Aan de bar zat onder anderen Piet, oud-Spanjestrijder, die ons zonder verdere vragen een honderdje in de hand stopte voor - in dit geval - ons solidariteitsfonds voor Oost-Timor.
Vreemde gedachte dat ik inmiddels bijna zo oud ben als hij toen was.
Een gefilmd portret van de man van het honderdje en het goede vertrouwen. Vanuit het standpunt van Barcelona in 1937 gezien waren we in feite elkaars tegenstander maar het leek er niet meer toe te doen en de ontroering en bewondering blijft.

Geen opmerkingen: