21 januari, 2014

Gesubsidieerde verwoestingen

George Monbiot schetst aan de hand van Britse, nee Engelse voorbeelden hoe met subsidie van de Europese Unie overstromingen bevorderd worden.
Vrome vermaningen over natuurwaarden verbloemen niet dat er pas landbouwsubsidie komt als grasland als grasland behandeld wordt wat impliceert
Het voorkomen van verstruiking van de landbouwgrond door ongewenste vegetatie
Bron

Het maakt niet uit of de subsidie enig doel dient, houd hellingen boom- en struikvrij en je beurt. Monbiot noemt onderzoeken die aantonen dat bomen water vasthouden dat juist op hellingen vastgehouden dient te worden. Men zou denken dat dit bekend was zonder onderzoek dat toch terzijde gelegd wordt...

Geen opmerkingen: