31 maart, 2013

Drievoudig kampeerdebuut - Mijn onbekende massale nageslacht - Portfolio 12

1. Drievoudig kampeerdebuut

Mijn allereerste kampeernacht mag ik gerust onvergetelijk noemen. Ik was met vriendin en twee flatgenoten op fietstocht naar de Gentse Feesten. Ik weet eigenlijk niet eens of we daar iets van meegekregen hebben.
De anderen vonden mij maar een zeurpiet dat ik op een camping wilde staan en niet ergens "wild". Mijn grote tegenzin tegen gebrek aan water gaf de doorslag.

Hoe wij zo stil gedaan hebben naast "die anderen" weet ik niet meer goed, maar we hebben in die vierpersoonstent de liefde bedreven. En toen ik daarna alleen op mijn rug lag voelde ik er hard tegenaanbonken. "Haha je bent niets gewend" was de reactie.
Bij het oprollen van de tent kwam onder mijn plek een verse molshoop vandaan.

2. Mijn onbekende massale nageslacht

De camping maakte duidelijk dat de naam des Heeren in acht genomen moest worden en dat er zaterdag afgerekend moest worden bij vertrek op zondag. Het was zeven uur, de tijd voor de ringspootsteekmug. En daar waren ze, bij het opzetten van de tent.

Zij kreeg dispensatie omdat ze haar boven mij prefereerden en zij hotpants en een topje aanhad. Ik zette de tent alleen op waarbij mijn t-shirt onkoketbedoeld bij het bukken regelmatig omhoogkroop. Daar sloegen ze toe.

Toen stond de tent en was de aanval voorbij en zij kwam tevoorschijn.
's Avonds voor het slapengaan telde zij op een klein stukje rug al honderdvijftig beten.
Eigenlijk mag het een wonder heten dat ik niet gevloekt heb die avond.

Geen opmerkingen: