31 maart, 2013

De terugkeer van Mathilde - De metamorfose van Pyramus en Thisbe - Muze, verhaal mij - Portfolio 11

1. De terugkeer van Mathilde

De prinses liep verveeld de tuin van het paleis in. Bij een van de vijvers zat klaaglijk een kikvors te kwaken.
"Ach kikkertje, waarom klaag je zo jammerlijk?" vroeg de prinses.
"Ik mis mijn Mathilde," vertelde de kikker. Het verhaal speelt uiteraard in de tijd waarin mensen en dieren elkaar nog verstonden.
De prinses werd overvallen door gemengde gevoelens. Zij heette zowaar Mathilde, zou wel een leuke prins willen ontmoeten maar dit was nog niet voorgekomen in haar leven. En haar huwelijk zou door anderen geregeld worden, wist zij.
Toen overwon haar nieuwsgierigheid haar aarzeling. Zij tilde het lelieblad op de vijver omhoog en gaf de nietsvermoedende kikker een liefhebbende kus.
Als bij toverslag veranderde de prinses in een ooievaar.

2. De metamorfose van Pyramus en Thisbe

Het was het eerste stuk in echt Latijn dat ik klassikaal gelezen heb, Pyramus en Thisbe, uit Ovidius' Metamorphoses. Een draak van een verhaal over een misverstand rond twee gelieven die bijeen niet kunnen komen, afspreken buiten de stad bij een grot, zelfmoord plegend omdat de ander door een leeuw verscheurd is omdat er een kledingstuk los bij de grot lag.

Maar wat als Pyramus (of Thisbe) zich alvast had uitgekleed, en zijn/haar lief verbeidde in die grot, en - zij het weinig subtiel maar veelzeggend genoeg - wilde symboliseren hoezeer hij/zij zich verheugde op het komend minnespel?
Geen twee doden, mooie afloop - en misschien wel helemaal geen verhaal, zeker geen draak. Pyramus en Thisbe gemetamorfoseerd tot gelukkig stel.

3. Muze, verhaal mij

Vier uur. Winter. De schemering valt, na het doffe daglicht van een grijze ijzige hemel. Ik zit aan mijn tafel. Zij staat bij het raam bij de muur.

Zo beschrijft Henriëtte Roland Holst een door Romain Rolland weergegeven ogenblik van eenheidsgevoel - men noemt het ook wel een mystieke ervaring.
Of wat is een mystieke ervaring? Als de Witte Godin op bezoek komt, is dat een mystieke ervaring?
Meestal komt zij zonder fysieke gestalte, zij fluistert in, richt gedachten, geeft raad, zorgt dat je als in een koortsaanval in een paar minuten die 120 woorden schrijft.
Maar een enkele keer verschijnt zij in den lijve.
En staat bij het raam. Maar Rolland heeft het over zijn tafel. Ook een "zij".

Geen opmerkingen: