29 maart, 2013

Anarchistische gedachten voor de Pasen

Geregeerd worden is in de gaten gehouden worden, geïnspecteerd, bespioneerd, bestuurd, onder wetten gesteld , gereglementeerd, ingeperkt, geïndoctrineerd, gecontroleerd, geschat, beoordeeld, gestraft, gecommandeerd door wezens die noch het recht, noch de kennis, noch de deugd hebben... Geregeerd worden is bij iedere handeling, bij iedere transactie, bij iedere beweging, genoteerd, geregistreerd, geteld, geprijsd, gezegeld, opgemeten, aangeslagen, belast, gepatenteerd, afgedankt, gemachtigd, van kanttekeningen voorzien, vermaand, gehinderd, afgekeurd, hersteld, gecorrigeerd worden. Het is onder het voorwendsel van het openbaar nut en in naam van het algemeen belang gebrandschat, afgericht, op rantsoen gesteld, uitgebuit, gemonopoliseerd, afgeperst, onder druk gezet, bij de neus genomen, bestolen worden. Verder, bij het minste verzet, bij de eerst uitgesproken klacht tegengehouden, verbeterd, door het slijk gehaald, gekweld, nagezeten, door elkaar geschud, afgerost, vermurwd, aan de wurgpaal gezet, gevangengezet, gefusilleerd, gemitrailleerd, beoordeeld, veroordeeld, gedeporteerd, geslachtofferd, verkocht, verraden worden en op de koop toe bedrogen, gefopt, beledigd, onteerd worden. Ziehier de regering, ziehier haar rechtvaardigheid, ziehier haar moraal!
Pierre-Joseph Proudhon

*
Wetgevers maken wetten over de riolering van een stad zonder enig idee te hebben van hygiëne. Ze maken wetten over de bewapening van het leger zonder zelfs maar een geweer te kunnen hanteren. Ze maken wetten over lesgeven en onderwijs zonder ooit zelf les te hebben moeten geven of zonder zelfs maar hun eigen kinderen een behoorlijke opleiding bezorgd te hebben.
Peter Kropotkin

Geen opmerkingen: