01 september, 2009

Wet en profeten


De reactie van Ben de Vries zelf op mijn vermelding van zijn site heeft mij tot de ernstige vraag gebracht: als ik niet instem met zijn uitgangspunt, wat is dan eigenlijk de axiomatische basis van mijn ethisch standpunt?

Is niet Matth. 7:12 een universeel menselijk gebod?
Alwat gij dus wilt dat de mensen u doen, doet gij hun desgelijks; want dat is Wet en Profeten.

In varianten wijdverbreid.
Het is ook de basis van compassie, het besef: daar ga ik ware het niet bij de genade Gods - tat tvam asi, dit zijt gij. Misschien is het mazdeïsme de oudste bron voor de richtlijn, maar eigenlijk doet het er ook niet toe.

Er komt een Charta van Compassie in november, meer hierover op het weblog van mijn makker van jaren her, Harm Puite.

Geen opmerkingen: