30 september, 2009

Fun! fun! fun!


Een interview met mopperaar Gore Vidal, waarin hij de ongeletterdheid van de gemiddelde VS-ingezetene als mogelijke oorzaak voor de opkomende dictatuur noemt.

Het proces is al lang aan de gang: in 1961 vergeleken onderwijskundigen het niveau waarop de (toen nog) Sowjetleerling ontwikkeld werd en de onnozelheid waarin de VS-scholieren gebaad werden. In de VS is het er niet beter op geworden, hoe het inmiddels met Rusland staat zou ik niet weten. De Sowjetleerling las Huckleberry Finn al in het Engels toen de VS-leerling hier nog niet aan toe geacht werd...

Hoe staat het met de bezetting?

Geen opmerkingen: