01 september, 2009

Verklaring van het verzet in Honduras


Verklaring afgegeven door het Nationaal Front van Verzet tegen de Staatsgreep in Honduras, 28 augustus 2009:

Algemene verkiezingen zonder herstel van de grondwettelijke orde zouden de legalisering van het militaire geweld tegen de Staat inhouden, en zouden als zodanig onaanvaardbaar zijn. Derhalve verklaart het Nationaal Front van Verzet tegen de Staatsgreep:

1. Wij erkennen noch de verkiezingscampagne, noch het verkiezingsproces noch de resultaten, als niet de grondwettelijke orde hersteld is, waarvan het belangrijkste fundament is het weer in zijn positie als president installeren van de wettige grondwettelijke president José Manuel Zelaya Rosales.

2. Wij sporen de Partido Unificación Democrática UD, onafhankelijke kandidaten, de niet met de coup verbonden gekozen kandidaten van de Liberale partij en de PINU aan om hun politieke positie ten opzichte van het verkiezingsproces in het land duidelijk te maken.

3. Wij veroordelen de militarisering van de maatschappij en van het zogenaamde verkiezingsproces door de coupplegers, die met hun gewapende aanwezigheid een element van politiek partijgweld toevoegen en de omstandigheden van uitsluiting, duisterheid en repressie ten nadele van de deelnemenden vergroten.

4. Wij herhalen de oproep tot de onmiddellijke installatie van een Nationale Grondwetegevende Vergadering, die van het volk, alomvattend, niet-discriminerend en democratisch moet zijn.

Na eenenzestig dagen verzet geeft niemand het op.

- Commentaar: Een nieuwe grondwet is voor veel Latijnsamerikaanse landen een belangrijke en meer dan symbolische stap. In verreweg de meeste gevallen, zeker ook in Honduras. hebben militaire regimes een grondwet achtergelaten die het mogelijk maken over hun terugtreden heen door te regeren. Zelaya heeft deze "orde" ter discussie willen stellen en het resultaat was - een staatsgreep. De "grondwettelijke" orde in Latijns-Amerika is nog steeds die van de militairen - in Bolivia en Ecuador wordt dit systeem inmiddels verbroken. Honduras is de volgende op de lijst, wellicht.

Geen opmerkingen: