05 september, 2009

Waarheden die niet mogen


Dagelijks gejammer van Newsnight over "het schandaal" van het vrijlaten van de zogenaamde Lockerbie-schuldige. Het lijkt vooral een campagne tegen de SNP van de Schotse presentatoren, die warme banden hebben met Labour. Maar de beroeps-Engelsman Paxman wees premier Salmond er op dat de verklaring van Mandela dat hij de vrijlating van el-Megrahi toejuichte komt doordat Mandela een vriend van Ghadafi is, een meermalen herhaalde mantra. Waarmee de man toch eigenlijk iedere morele autoriteit ontzegd zal kunnen worden en Het Vrije Westen met Mandela terug bij af is?

Laat ons dankbaar zijn voor John Pilger.die de onaangename waarheden over el-Megrahi nog eens opschrijft.

En als we toch danken voor die enkelingen die nog in de burgerlijke pers terecht kunnen: Johann Hari!

Geen opmerkingen: