07 september, 2009

Het somaparadijs - 2


Eugenia Tsao somt op wat voor stemmingen en gezindheden als medisch probleem aan te merken zijn waartegen een pil geleverd kan worden door de farmaceutische industrie. Het is zoals zo vaak een tweesnijdend zwaard bij deze uitwas van het kapitalisme (of is dit een pleonasme?): bestrijd wat ondermijnend lijkt en verdien aan die bestrijding.

Enkele pseudokwalen:

“Dysthymic Disorder” of weerspannige wanhoop, zoals Tsao het noemt.
In adults, this disorder is associated with an increased risk of having Major Depressive Disorder and Substance-Related Disorders. In children, this disorder is associated with an increased risk of having Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Conduct Disorder, Anxiety Disorders, Learning Disorders, and Mental Retardation.


“Oppositional Defiant Disorder,” oftwel puberopstandigheid:
A. Een patroon met negativistisch, vijandig en openlijk ongehoorzaam gedrag met een duur van tenminste zes maanden waarin vier (of meer) van de volgende aanwezig zijn;
is vaak driftig
maakt vaak ruzie met volwassenen
is vaak opstandig of weigert zich te voegen naar verzoeken of regels van volwassenen
ergert vaak met opzet anderen
geeft anderen vaak de schuld van zijn of haar eigen fouten of wangedrag
is vaak prikkelbaar en ergert zich gemakkelijk aan anderen
is vaak boos en gepikeerd
is vaak hatelijk en wraakzuchtig
B. De gedragstoornis veroorzaakt in significante mate beperkingen in het sociale, schoolse of beroepsmatige functioneren.
C. De gedragingen komen niet uitsluitend voor tijdens het beloop van een psychotische of stemmingsstoornis.

De kwalificaties die nooit ofte nimmer objectief meetbaar gemaakt zullen kunnen worden of die niet objectief gewaardeerd zullen kunnen worden heb ik vet geplaatst in deze pseudowetenschappelijke opsomming.

Schizoid personality disorder oftewel sociale apathie:
People with schizoid personality disorder often are reclusive, organizing their lives to avoid contact with other people. Many never marry and continue to live with their parents as adults. The following are additional traits of people with this disorder:

They do not desire or enjoy close relationships, even with family members.
They choose solitary jobs and activities.
They take pleasure in few activities, including sex.
They have no close friends, except first-degree relatives.
They have difficulty relating to others.
They are indifferent to praise or criticism.
They are aloof and show little emotion.
They might daydream and/or create vivid fantasies of complex inner lives

De inconsistenties en onmeetbare kwalificaties weer vet geplaatst.
Wonderbaarlijk hoe deze industrie steeds geneesmiddelen kan aandragen voor kwalen die zij eerst zelf heeft uitgevonden.

Geen opmerkingen: