02 juli, 2008

Over 1968 gesproken - 1: socialisme is moeilijk


De tijd snelt - ik zou nog een essay ten uitgeleide van Baudrillard schrijven, en nu verneem ik via [Engels woord] Truthout dat André Gorz op 22 september vorig jaar samen met zijn vrouw zelfmoord heeft gepleegd.
Een jaar tevoren had hij in boekvorm zijn liefde verklaard aan zijn doodzieke gade van 58 jaren her. Hierin: "Wij zouden elk liever niet de dood van de ander overleven. Wij hebben vaak tegen elkaar gezegd: in het onwaarschijnlijke geval dat we een tweede leven zouden hebben, zouden wij het samen willen beleven."

Gorz was in de loop der jaren min of meer ecologisch anarchist geworden, al zal hij zich niet zo genoemd hebben. Het stemt mij verdrietig dat ik het nieuws gemist heb toen het nieuws was. Nog een essay dat er moet komen dus...

Een aforisme van hem dat sterk doet denken aan dat ene van Peter Maurin:
"Als iedereen "rijk" is, is niemand het; het zelfde geldt als iedereen "arm" is."

Een tamelijk recent interview.

Geen opmerkingen: