24 juli, 2008

De abdij van Egmond doet een beroep op u


Juist in een tijd waarin mensen in "de wereld" in toenemende mate behoefte lijken te hebben aan een retraiteoord als een klooster - maar niet zelf monnik of non zullen worden.... (Een van hen ben ik).
Honderddertig van de 150 kloosters in Nederland zullen de komende tien jaar dichtgaan... Het schokt mij en tegelijkertijd weet ik dat het realistisch is gezien de leeftijdsopbouw van de huidige kloosterbevolking en het aantal roepingen. En zal de kerk van Rome ruimte bieden aan het nieuwe monasticisme?

Juist in de tijd waarin de fysieke band met Egmond-Binnen voor de derde keer in mijn leven is doorgesneden - het slotakkoord was mijn fiets die nog een paar dagen bij het klooster stond in januari - krijgen wij deze brief.
Hij staat op de site van de abdij, ik neem hem hier over, begeleid met een foto van de buitenkapel waar juist een dienst heeft plaatsgevonden..


Geachte mevrouw/heer,

De Sint -Adelbertabdij in Egmond werd in 1935 weer een oase van gebed en spiritualiteit, maar haar rijke geschiedenis gaat terug tot het eind van de tiende eeuw. Dat is door de provincie Noord-Holland begin mei nog ruim in het licht gesteld in het kader van het Jaar van het Religieus Erfgoed. Om nu te voorkomen dat deze bijzondere plek verloren gaat, doen wij een beroep op U.

De abdij is meer dan een plaats van historische betekenis. Mensen van iedere leeftijd en overtuiging vinden hier rust, stilte en inspiratie. De benedictijnse spiritualiteit biedt - met eerbied voor ieders overtuiging - een gunstig klimaat voor de spirituele zoektocht van velen. Om de gasten een aan deze tijd aangepaste gastvrijheid te kunnen bieden, moeten de monniken het gebouw (een Rijksmonument) aanpassen. Architect T. Oomen heeft een plan ontworpen voor deze noodzakelijke vernieuwing.

De renovatie heeft tot doel de rijke Egmondse historie toekomst te geven, een kleine monnikengemeenschap een thuis te bieden op menselijke maat én de vele gasten een plaats te blijven bieden waar ze rust en inspiratie kunnen vinden.

Om dat te realiseren is veel geld nodig. Ook al zijn de plannen tot het strikt nodige beperkt, en is onze gemeenschap bereid het leeuwendeel van de kosten voor eigen rekening te nemen, voor anderhalf miljoen euro blijven wij afhankelijk van de steun van sponsors, van vrienden en van ieder die het project een warm hart toedraagt. Ook door kleine bijdragen zullen wij ons gesteund voelen in deze grote onderneming.

Want veel kloosters zijn inmiddels verdwenen en men verwacht dat in de komende tien jaar 130 van de 150 kloosters in ons land de deuren zullen sluiten. Laten we samen de abdij van Egmond voor Nederland bewaren?

Wilt U ons daarbij helpen? Iedere bijdrage is welkom op : Postgiro 23 16 19 t.n.v. Vrienden van Egmond. Bij voorbaat veel dank! U kunt ons ook helpen door anderen voor deze zaak te interesseren? Op de website van de abdij zullen wij U graag de nodige informatie geven.

Wij vertrouwen dat onze inspanningen mede zullen worden gedragen door het gebed van velen. De broeders van hun kant gedenken in de voorbede alle weldoeners.

Br. Gerard Mathijsen osb, abt

Sint-Adelbertabdij Egmond-Binnen.
Postgiro 23 16 19 t.n.v. Vrienden van Egmond

Geen opmerkingen: