30 juli, 2008

Jezusmanifest


Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft is de webloglijst ter linkerzijde thematisch geordend, een beetje opgeschoond en aangevuld. Het is een (intensief) werk in uitvoering. De lijst "andere godsdiensten" is tot nu toe behoorlijk incompleet omdat het van mijn kant nogal wat kwaliteitsbeoordeling vergt - interessant, maar zwaar. Er wordt aan gewerkt in de naaste toekomst.

De aanpassing werd onder andere nodig nu er zoveel christen-anarchistisch leven blijkt te zijn in de Verenigde Staten, ook al noemt het zich niet altijd zo. Hiervoor wordt ruimte gereserveerd. Gisteravond 29 juli ontspoorde even een emailwisseling - nog wel de eerste die ik had met iemand uit de kring van nieuw-ontdekten - omdat moderator Mark van Steenwyk direct na mijn aanmelding bij Christarchy per circulaire liet weten dat christarchisme echt iets geheel anders is dan christen-anarchisme.
Ik ben zo vrij daar anders over te denken. Het werd al snel geïrriteerd waarbij stof van voeten afgeschud werd en ten onrechte.

Bij wijze van verzoeningsgebaar een link naar Marks Jesus Manifesto, nog niet opgenomen links bij de links...

Twee jaar geleden in de sneltram in Chicago overviel mij de verbazing over de aankondiging op band van halte Van Buren. Ven Bjoerèn... Er valt nog wel wat beschavingsarbeid te doen daar - al was het maar terwille van Onze Vorstin.
Ik moet er niet aan denken hoe Mark van Steenwijk zijn eigen naam uitspreekt. Het kan alleen meevallen. (Hoe spreekt u Reebok eigenlijk uit?)

Geen opmerkingen: