14 juli, 2008

Nazareth House


Meer over Nazareth House, Raleigh NC, nog een nieuwe-monnikencommuniteit, opgericht door een katholiek echtpaar. Het is een opvanghuis voor familie of nabestaanden van mensen in de dodencel, en van de eventuele slachtoffers van geweldsmisdrijven waarvoor gevangenen de doodstraf krijgen.
Afgelopen maand hebben zij een pelgrimstocht tegen de doodstraf naar Washington DC georganiseerd.
Meer over het huis hier.

Geen opmerkingen: