10 februari, 2007

Zuiderzee


Vijfenzeventig jaar Afsluitdijk...
Ik vond het altijd wat treurig in Prud'homme van Reine's Wat vind ik aan het strand? een Zuiderzeekrabbetje aan te treffen - de Zuiderzee bestond immers niet meer! Zou het dier dat zijn naam ontleende aan de verdwenen zee niet zo goed als uitgestorven zijn?
Weer een illusie. Het dier blijkt betrekkeljk kort geleden aan deze kant van de Oceaan opgedoken te zijn, en oorspronkelijk thuis te horen aan de oostkust van Noord-Amerika, en niet alleen daar breidt het zich nog uit. In Nederland woont het in het IJ en in de Zeeuwse wateren.

En de zuiderzeeharing lijkt het gezien de vangsten beter dan ooit te doen. Alleen niet meer in de Zuiderzee. Gelukkig maar eigenlijk. De verhalen over de massa dode zoutwatervis aan de oppervlakte van het nieuwe meer waren al aangrijpend genoeg.
En dan.. blijkt Jef Last's Zuiderzee integraal op het net te staan. Lees zelf (gelukkig heb ik het in boekvorm...).

Geen opmerkingen: