02 februari, 2007

Speuren in het woordenboek


Mij is ooit wijsgemaakt dat het bekende drieletterwoord voor vrouwelijk geslachtsdeel al in de bijbelvertaling van Wulfila voorkomt. Geen moeite is mij te veel om u op de hoogte te stellen, dat weet u wel, en speciaal voor dezulken die een christelijk gelouterd Van Dale woordenboek willen leek het mij aardig de passus op te zoeken. Maar in welk deel van het Nieuwe Testament zou het moeten staan?
En dan blijkt er een woordenboek Gotisch online te zijn, en het antwoord: het is niet waar. Ook de genasaliseerde versie, zoals gangbaar in het Engels, staat er niet in.
Verder is het heel aardig om door dit woordenboek te struinen en vast te stellen dat verreweg de meeste woorden herkenbaar zoniet nog gangbaar zijn met enige wijzigingen uiteraard (het helpt dat het een woordenboek is, natuurlijk: het geeft het oorspronkelijke Grieks en een Hoogduitse vertaling).
Wat ik maar zeggen wil: christelijker dan dit woordenboek kan het niet.

Geen opmerkingen: