20 februari, 2007

Tolstoj negeren

"We kunnen het ons eenvoudigweg niet veroorloven de boodschap van Tolstoj te blijven negeren."
Mooi artikel over Tolstojs anarchisme online.

Geen opmerkingen: