27 februari, 2007

Operatie Storm


In vier dagen wist het met wapens van en instructie door de VS versterkte leger van Kroatië de Servische Republiek Krajina onder de voet te lopen en Servenvrij te maken, in augustus 1995. Er wordt over deze Operatie Storm niet zoveel nagepraat - de slachtoffers waren Serviërs, en die moeten in post-Joegoslavië nu eenmaal de boeven zijn, niet slachtoffer. En zo is een verdrijving van tweehonderdduizend mensen in het hart van Europa een niet-gebeurtenis. Als er al over gesproken wordt, gebeurt dit in termen van 'herovering' door Kroatië van door de Serven bezet gebied. Het probleem is dan, dat er geen Kroati&eum; bestond voor het uitroepen van het al eeuwen door Serviërs bewoonde gebied van de republiek Krajina, en dat er dus ook niets te heroveren viel. Etnische zuivering, heette dat toen - als de Serven het deden.

Genocide? Nee - er zijn grootschaliger verdrijvingen geweest in Europa, in de twintigste eeuw. En die zullen nooit genocidaal genoemd worden, want het betreft verliezers: Krimtataren, Tsjetsjenen, Ingoesjeten en de Duitsers van het Sudetenland, Silezië, Oost-Pruisen enzomeer. En wat moeten we met de verdrijving van de Arabische Palestijnen of meer dan twee miljoen mensen uit Irak sinds de invasie, als verdrijving genocide is?
Een VN-Hof heeft "de Serviërs" nu vrijgepleit van genocide, hoezeer dit ook gesteld werd door moslims en Kroaten. Het is geen eer, maar wel een correctie op het steeds gepresenteerde verhaal van 1 schuldige tegen allerlei onschuldigen. En nu de waarheid over Kosovo nog even? (Zolang dit bezet is zal het er niet van komen).

Geen opmerkingen: