19 februari, 2007

Een dichte wolk van leugenachtig plagiaat

Een zeer nette weerlegging van het geklets van een neoconideoloog, die evenals zijn voorbeeld Dershowitz van overschrijven houdt. Dershowitz heeft voor zijn boek ter verdediging van Israel (met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig) Joan Peters uitgebreid overgeschreven.
Peters wist te melden dat er duizenden trekarbeiders naar Palestina waren gegaan in de vooroorlogse tijd, en dat er dus helemaal niet zoveel echte Arabische Palestijnen waren (prachtige redenering: immigranten en hun nazaten hebben geen verblijfsrecht - maar dat geldt dan natuurlijk weer niet voor Israel, of de Verenigde Staten). [Het ging om enkele duizenden trekarbeiders die zich terecht niets van de door de kolonialen getrokken grenzen hoefden aan te trekken].
Noam Chomsky meende dat deze Peters (wie?) misschien wel "een geheime dienst" was. Maar hier lezen we dan weer dat zij adviseur Midden-Oosten van... president Jimmy Carter is geweest. Dezelfde Carter, die nu door de usual suspects voor antisemiet wordt uitgemaakt, omdat hij zijn boek de ondertitel Peace or Apartheid heeft durven geven.
Ik hoef er niets om te verwedden of deze Hans Jansen zich stil zal houden na zijn ontmaskering. Als hij en zijn medestanders enig schaamtegevoel hadden, hadden we mogelijk nooit van hen gehoord.

Geen opmerkingen: