28 februari, 2007

Intermezzo

Waarom de PvdA niet lang meer de winnaarsrol kan spelen - de SP (soms houd ik bijna van die club, meestal niet) opent het bal al meteen, geen wittebroodsweken voor Balkenende IV over de lijken van Irak heen:

- De SP wil een een parlementair onderzoek naar de achtergronden van de politieke steun die Nederland gaf aan de oorlog tegen Irak in 2003. Jan Marijnissen dient donderdag 1 maart tijdens het debat over de regeringsverklaring daartoe een motie in. “Dit is een morele kwestie. Nederland heeft het recht om te weten hoe het zit. Dit heeft te maken met waarheidsvinding. En het zoeken naar de waarheid is iets wat het parlement moet doen” aldus Marijnissen.

Marijnissen wil een hoofdelijke stemming over de motie: “De PvdA was lang voor een onderzoek. Het zou ontluisterend zijn als ze nu allemáál tegen zijn.” In het regeerakkoord is niets afgesproken over een parlementair onderzoek. Donderdag zal de SP tevens een boekje uitgeven over de kwestie Irak ter onderbouwing van het verzoek om een parlementair onderzoek. Kamerlid Van Bommel heeft een reconstructie gemaakt van de politieke aanloop naar de inval in Irak. Het boekje is getiteld Onverantwoord goedgelovig of welbewust misleidend?

Geen opmerkingen: