28 juli, 2006

Maak de knopen los


Het kapitaal-alpha-omega-logo ligt zo voor de hand als christen-anarchistisch signatuur dat ik er niet op zou zijn gekomen. Het wordt hier gehanteerd door een groep die zich speciaal beroept op Jesaja 58:6:
Is niet dit het vasten, dat Ik verkies: dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks, en dat gij vrij loslaat de verpletterden, en alle juk verscheurt?

O juist ja - eerlijk gezegd vind ik het niet een der meest inspirerende teksten, maar goed: een veelbelovend actieinitiatief wordt dit weekeinde besproken in de All Hallows Church in Leeds waar ik kort geleden nog was: de planning.

Geen opmerkingen: