05 juli, 2006

Godsdienstvrijheid in de VS


Patrick D. Stewart mocht wel sneuvelen in Afghanistan en postuum onderscheiden worden met een purperen hart en een bronzen ster. Maar op zijn grafsteen het bijgevoegde pentagram - dat mocht niet. Het is een symbool van Wicca, de vooral in de VS enigszins bloeiende eclectische renaissancebeweging van Europees "heidendom".
Om de kleingelovigheid van de zich noemende christenen in Nevada en elders in de VS nog eens te onderstrepen wordt er veel lawaai over gemaakt dat dit een satansdienst is en hekserij. Dat mag nooit zomaar als godsdienst gezien worden.
Stewart is tenslotte niet voor zoiets als De Vrijheid gesneuveld, maar voor een oliepijpleiding. Hij en zijn nabestaanden dienen verder hun plaats te kennen.

Geen opmerkingen: