25 juli, 2006

De beuk eruit


In het jaar 2050 zullen jongeren niet meer tevreden zijn met zomaar langs een weiland fietsen. Ze moeten iets beleven!
Het is wel duidelijk dat wie zoiets beweert de lievelingetjes van de achterbank met hun privé-dvd-speler 44 jaar vooruitprojecteert op de fiets. "Ze willen kabelbanen, survivalen in de uiterwaarden of een nachtelijke boswandeling met lichteffecten." Zegt Vilmar Dijkstra van de Vereniging voor Zoogdierkunde.
Wat een treurigheid. Alsof er iets zinnigs te vertellen valt voor over vier jaar... Alsof MTV en dergelijke voorbeeldige televisiestations over 44 jaar pas echt goed hun invloed zullen doen gelden. Alsof we kunnen voorzien dat ze er over vier jaar nog zullen zijn, laat staan over 44.

Maar goed: Dijkstra somt ook nog op welke dier- en plantesoorten schaars of verdwenen zullen zijn in Nederland in 2050. Het gaat grotendeels om de ijstijdrelicten die het al een tijd moeilijk hebben en die zeker dit soort al te gewoon wordende zomers niet kunnen uithouden. Wezel, hermelijn en egel zijn nu hoofdzakelijk autoslachtoffers. Of het automobilisme ertoe in staat zal zijn geweest in 2050 met deze soorten af te rekenen in Nederland is ook maar de vraag: er wordt weer eens iets geëxtrapoleerd wat onmogelijk te overzien is. Deze drie soorten kunnen schielijk het point de non retour naderen, daar is geen 2050 voor nodig.

De wonderlijkste melding van schaarsworden of verdwijnen geldt de beuk. Deze boomsoort is in de meeste Nederlandse landschapssuccessies het eindstadium. Ik kan het dezer dagen waarnemen in een drooggevallen duinbeek, die langzaam volgroeit - met beuken vooral als spectaculairste soort.
Kijk, dat is nog eens een voorspelling voor 2050. En een waarvan ik schrik. maar ook een die niet verduidelijkt wordt en die ook niets met domme extrapolaties van wat nu gebeurt te maken lijkt te hebben.

Geen opmerkingen: