21 juli, 2006

Caught up in a rapture


The Rapture - de plotselinge hemelvaart van uitverkorenen - moet ergens in de VS zijn uitgevonden de afgelopen jaren. Ik zou er ook geen Nederlands woord voor weten. Dat de gedachte geen schriftuurlijke basis heeft is maar beperkt ter zake. De uitverkorenen vliegen plotseling naar boven (waarheen? de hemel natuurlijk! waar deze zich bevindt hoeft niet uitgelegd. In ieder geval niet beneden.)
Het gangbare denkbeeld is dat de uitverkorenen plotseling van hun kleren ontdaan zijn en naar boven vliegen, de teruggekeerde Jezus tegemoet.
Deze afbeelding laat de omhoogvliegenden aangekleed, maar de seksuele frustratie van dit gelovige volkje en deszelfs rasse- en klassekarakter - komt dunkt mij in de illustratie toch wel tot zijn recht.

Geen opmerkingen: