02 juli, 2006

Herkomst

De doctoraalscriptie Onze god is een arbeider had ik oorspronkelijk Nog ruischt de regen genoemd, een mooi zinnetje van Louis A. Bähler. Het zinspeelde op alles wat de zon van een betere wereld tegenhield, en dat was en is heel veel.
Tot ik met schriftuurlijke verwijzing en al de wonderlijke brug tussen de arbeidersbeweging en de Eeuwige tegenkwam.
De verwijzing is van Felix Ortt. Omdat - citeren zonder bronvermelding is natuurlijk een hoge vorm van vleierij - elders (in België en Zuid-Afrika) een andere indruk gewekt wordt vermeld ik het nu maar even. Het is nodig, omdat beide mooie citaten verder niet in de scriptie voorkomen.

Geen opmerkingen: