14 juli, 2006

Contre nous de la tyrannie


14 juli zou ook nog de dag moeten zijn waarop de revolutie in Irak gevierd zou worden. Op 14 juli 1958 werd de gehate monarchie opzij gezet in een breed gedragen opstand. Op de straten van Bagdad zong men de Marseillaise. De koning en zijn premier werden gedood.
Dit laatste was voor "het westen" natuurlijk schokkend. Met de dynastie van Hedjaz, de Hasjemieten, nazaten van de profeet, was door de kolonialen na de Eerste Werldoorlog nogal gesleept. De nieuw geschapen brokken Osmaanse Rijk Transjordanië, Syrië en Irak werden elk voorzien van een hasjemietische koning. De dynastie was immers zelf inmiddels verjaagd uit Mekka door de Saoedi's, die het ook goed konden vinden met de Britten, vooral met BP. In geen van de drie kunstmatig aangelegde landen zat men te wachten op een monarch van verre, die ook nog eens door de kolonialen was geïnstaleerd. Alleen in (Trans-)Jordanië heeft de dynastie het gehouden tot nu toe.
Wordt de republiek nog gevierd nu Irak opnieuw door kolonialen overmeesterd is? Die het liefst de monarchie weer zouden willen installeren, evenals in Teheran, maar het zal niet lukken...

Terwijl ik het schreef drong tot mij door dat Egypte en Jordanië betrouwbare VS- en dus Israelfreundliche regiems hebben. Maar de huidige oorlogsinspanningen van de Israelische junta - het scenario moet klaargelegen hebben - kunnen tot nieuwe Quatorze-Juillets leiden, later wellicht, in deze landen. De kolonialen zouden nog wel eens terug kunnen verlangen naar de seculiere republikeinen, inclusief Saddam Hoessein, in Irak en elders (de laatste erfgenamen zijn in feite het bewind in Damascus en de president van de Palestijnse Gebieden).

De foto is uit Gaza, van Aljazeera.

Geen opmerkingen: