12 juli, 2006

Een deur die niet open is


Maar nu heb ik echt genoeg van de Nederlandse televisie gezien - tot de volgende crisis. "Dat hadden we toch nooit gedacht, dat we dat zouden meemaken - de vierhonderdste verjaardag van Rembrandt." De schilder moet zelf toch verbijsterd zijn daar ergens in zijn hoekje in het hiernamaals, dat hij onderwerp is van zoveel onbenulligheid - om van de commerciële exploitatie maar te zwijgen.

Omdat ik vrees dat dit niet zomaar een open deur is: het idee Nederland is opgebouwd rond de zogenaamde Gouden Eeuw, waar de schilder Van Rijn dan weer de hoogste symboolwaarde voor heeft, sinds de dagen van Busken Huet. Niet andersom.
Zucht.

Geen opmerkingen: