08 november, 2009

Was blieb


Een keer maar, dan moeten jullie het begrepen hebben:
De val van de Muur was een losstaande gebeurtenis, te danken aan George Bush sr. en Helmut Kohl. Nou ja, en een beetje aan demonstraties tegen Het Regime.
Niks te maken met Solidarność of Gorbatsjow, met Hongarije dat de hekken opende en de eenpartijstaat als eerste afschafte.
Ach, dat weten jullie niet eens en dat hoeven De Mensen In Het Land dus al helemaal niet te weten.
Als zij het zich misschien herinneren dan herinneren zij het zich fout.
Aan het werk.

Kijk, dat de Overheid hier je vingerafdruk opslaat, je gangen nagaat via de ov-chipkaart en je emails opslaat, dat is iets geheel anders; dat is tegen Terreur en Criminaliteti. Als je niets misdoet heb je niets te vrezen.
De DDR, dat was een politiestaat!
Het helpt altijd dat de archiefbeelden licht verkleurd zijn - dat accentueert de Grauwheid van het Bestaan daar.

Die dominee van de Leipziger Nikolaikirche heeft zo'n negentiende-eeuwse revolutionairenbaard. Hoe onverantwoordelijk van hem de mensen te laten bidden en de straat op te laten gaan met kaarsen.In 2003 was ik in Leipzig voor een treffen tegen de om zich heen grijpende op wetgeving gebaseerde jacht op vreemdelingen in Europa. In de Nikolaikirche werd nog steeds wekelijks gebeden voor vrede en ontwapening.  De desbtreffende button siert nog een jas die ik inmiddels wel buiten dienst heb moeten stellen (overbrengen? memootje).
Zwaarden tot ploegscharen.

In de laatste week van november 2009 acties tegen de slachtingen in Afghanistan die geen "oorlog" mogen heten. Acties in Duitsland, wel te verstaan.


Dat de mensen in Midden- en Oost-Europa niet de straat op zijn gegaan om Coca-Cola ruim baan te geven wordt nog mooi  gesympoliseerd door de voortbestaande, thans als eco-anarchistisch aangeduide oorspronkelijk kerkelijke milieubeweging van de DDR, de Grüne Liga.

Geen opmerkingen: