07 november, 2009

Schaamteloos afgewerkt


Vreemd, niet? In het algemeen ben ik mij bewust van de inbreuk op de privacy en het principieel ongepaste van het afbeelden van zich geslachtelijk verenigende dieren.
Toch - vele miljoenen jaren geleden uitgestorven dieren - en het is respectievelijk een model van geraamten en een afbeelding - en "we" hebben geen idee of "zij" het zo gedaan hebben...
Ongemakkelijk gevoel? Ik had het niet bij het plaatsen van de plaat, het ging mij om het gigantisme - maar wij weten inmiddels dat de Tyrannosauri rex (Tyrannosauri reges?) niet uitgestorven zijn omdat zij te groot werden, er zijn andere verklaringen - ook de kleinere sauriërs verdwenen tenslotte.

Terwijl ik dit tik isAutumnwatch op de BBC in de herhaling. Een van de presentatoren doet in deze aflevering iets wat ik toch niet anders kan noemen dan masturberen - hm, kan men dit bij een ander? enfin ik wil niet de zich aandienende grovere term gebruiken - bij een mannelijke zalm. Het gaat onder enig gegniffel in zijn werk, maar toch "gewoon" op de televisie.
Waarom wordt dit niet pornografisch gevonden?


...onversneden Newspeak die een talige werkelijkheid creëerde die amper meer verband hield met conventies van lexicon en grammatica, laat staan met reële ervaringsfeiten.

Meest systematisch kwam dat tot uitdrukking in een vocabulaire waarin niet-menselijke dieren werden 'verdinglijkt' of, om daar een ander neologisme aan toe te voegen, 'vergrondstoffelijkt'. Natuurlijk, de taal was al bij uitstek het domein bij uitstek waarin 'de mens' en 'het dier' als aparte, in hiërarchisch verband staande categorieën werden geconstrueerd. Dieren hadden koppen, poten en uiers, mensen hoofden, benen en borsten. Dieren vraten en paarden, mensen aten en vrijden. Dieren hadden driften en instincten. Mensen gevoelens en intuïtie. Dieren doden heette slachten, mensen doden heette moorden et cetera. Het geloof in deze antropocentrische constructie was bovendien dusdanig krachtig dat elke deconstructie ervan als 'antropomorfisme' werd gewraakt - waarmee niet alleen de discursieve dimensie van het mens-dierdualisme werd miskend, maar bovendien reële antropomorfische valkuilen aan het zicht onttrokken raakten.

Het woord discursief laten vallen en het nog echt ergens over hebben ook - mijn complimenten.
Het citaat is uit Verdonks Dierloze gerecht, p.271.

Ik voeg er alleen aan toe wat ik ooit gelezen heb over een proefneming met wat als "moedermelkkaas" werd aangeduid in het krantebericht. Het proefteam werd niet verteld van wat voor melk de kaasjes waren gemaakt. Die werden als onbekend van smaak maar goed eetbaar bevonden. Toen hun dit wel werd onthuld legden de proevers ze walgend weg.
Alsof  "kaas" niet altijd van moedermelk wordt gemaakt - moedermelk van koeien. Alleen al het vreemde onderscheid tussen moedermelk en melk...

Geen opmerkingen: