21 november, 2009

De moeite van een krantebericht niet waard


Spuitbus na spuitbus peperspray sproeiden ze in de cel. Iedere twintig minuten kwamen ze terug om een nieuwe bus te legen. Grote bussen, zoiets als een halve haarlakbus. Toen keek een bewaker de cel in, wendde zicht tot de brigadier en zei: "Hee, deze vent heeft zich opgehangen."

De brigadier antwoordde: "Sproei nog een keer op hem."

In de ochtend van 18 november 2009 heeft Timothy Redman, gevangene in de dodencel van de staatsgevangenis van Ely, Nevada, naar verluidt ernstig geestelijk gestoord, zich opgehangen, na twee tot tweeëneenhalf uur gemarteld te zijn, herhaaldelijk met traangas besproeid, tot hij het niet meer kon uithouden en zich ophing. De gevangeniseenheid werd meteen afgesloten.De gevangenisdirecteur kwam naar de eenheid en stond buiten de cel grapjes te maken en te lachen terwijl het lijk van Timothy werd verwijderd. De sheriff van White Pine County kwam, zette de cel af met geel locus -delicti-plakband en stond naar het verslag luidt te lachen met de directeur en de adjunct-directeur. Er kwam een arts om hem dood te verklaren. Bewakers verzamelden zijn eigendommen en maakten zijn cel leeg. Timothy werd langs andere gevangenen voortgerold zonder dat zijn gezicht was afgedekt,  zijn gezicht was blauw aangelopen. Hij lag nauwelijks behoorlijk op de brancard.

(Verslag van deze bron [aangevuld 22 november], klaarblijkelijk gebaseerd op verklaringen van getuigen achter tralies. De illustratie toont Redman na een eerdere marteling. Hij heeft eerder slechts verachtelijk te noemen pseudo-politieke  geschriften verspreid. Niets rechtvaardigt evenwel het ten dode mishandelen van een medemens, zeker niet als men zich om welke reden dan ook moreel verheven voelt boven deze.)

Greetings,

I am a death row prisoner, and have been on Nevada’s death row since  1990.

I am 40 years old; divorced; one son who is 20-years old. I’ve written  seven books and am now working on number eight. I am 5’7” feet tall and  weight 160lbs. I have blond hair and blue eyes.

Sincerely

Tim
Timothy L. Redman
 # 32765

Geen opmerkingen: