08 januari, 2009

Voorgelogen over piraterij?


Johann Hari vermeldt wat opmerkelijke zaken rond de zogenaamde piraterij rond de Somalische kust.
Er zou volop chemisch en nucleair afval gedumpt worden onder het motto: er is toch geen toeziende overheid. Dit zou voor menige wel zogenaamd functionerende staat in Afrika al een probleem zijn, maar Somalië heeft een lange kustlijn en geen effectieve regering, op enkele plaatsen na. Met Ethiopië als onderaannemer heeft de VS er juist voor gezorgd dat dit zo blijft.

En verder wordt de zee voor de Somalische kust leeggevist, waarvoor de zelfde verklaring geldt. De zogenaamde piraterij bestaat zeker voor een deel uit actie ondernomen door de kustbewoners zelf, tegen de mafiose piraterij van niet-Somaliërs.

Hier een kijk op de zeeroverij vanuit zeker Somalisch standpunt zelf (in het Engels).
Zie ook hier.

Addendum: Hari stelt de scène ter sprake als plaatsvindend tegenover Alexander de Grote. Antiwar.com heeft - toevallig? - dit als een van de wisselende spreuken van de dag vandaag:
Because I do it with one small ship, I am called a terrorist. You do it with a whole fleet and are called an emperor.
– A pirate, from St. Augustine's "City of God"


Nu moet ik wel eerlijk bekennen dat ik De civitate Dei nog niet gelezen heb...

Geen opmerkingen: