11 januari, 2009

De keuze ligt elders


Gaza doet Robert Kurz [ook al] van een dialectische blik afraken en een keuze doen in de eendimensionale polariteit - en dan dus geheel voor het Israelische regime.
Het Israelische regime... daar is het al mee gezegd. Sinds wanneer zou ik als socialist, als anarchist, als christen-anarchist ja en amen moeten zeggen op de heersers over een staatsapparaat omdat zij gekozen zijn zoals het staatsapparaat vindt dat er gekozen moet worden? Ik vind dit in Nederland niet, niet in Groot-Brittannië (om de twee landen die mij persoonlijk na staan te noemen), ik vind dit ook niet voor de VS en dus ook niet voor Israel.
Maar dit betekent ook dat er geen schuilmogelijkheid is: "de Palestijnen hebben Hamas gekozen" en dan maar vinden dat Hamas gerespecteerd dient te worden.

Natuurlijk is het een en al koloniale hypocrisie dat de regimes van de VS, Israel en de EU de keuze volgens de door hen opgestelde procedures in de Palestijnse gebieden niet accepteren, omdat deze hen niet uitkomt. Maar omdat zij, zoals bijna altijd, fout zijn, betekent dit dan dat ik partij moet kiezen voor "de democratische keuze van de Palestijnen"? Dat kan toch niet een keuze zijn voor de linkerzijde voorzover deze nog bestaat of iets voorstelt?

Ik sta achter het Israel van de sjministim, van Anarchisten Tegen de Muur, van wijlen Abi Nathan en van Uri Avnery, van wijlen Martin Buber, van joodse kritische intellectuelen die er geboren en getogen zijn.
Aan de christelijke of islamitische zijde, de zogeheten Arabische of Palestijnse kant, weet ik minder namen of groepen, Elias Chacour schiet mij als eerste te binnen. Maar ze zijn er. En ook van hen zeg ik dat ik achter hen sta. Hoe dan ook, ik hoef niet mee te doen aan de polariteit. Het volstaat te zeggen dat de vredestichters zich wel roeren in Palestina/Israel, maar dat ze in het mediageweld genegeerd worden.

Kiezen in de polariteit - en het valt mij tegen dat Kurz dit niet beseft - wordt altijd bepaald door structureel-antisemitische motieven. Het goedpraten van wat toch sterk op oorlogsmisdaden lijkt van Israel deugt niet. Het breed uitmeten van deze oorlogsmisdaden riekt ook naar risjes.
Zwijgen past het best, hoe moeilijk het ook is. Ik houd mij er ook niet aan.
En bidden - wat dit laatste betekent moet ik vrees ik uitleggen maar ik doe dit nu niet. Een enkeling zal het begrijpen.

En intussen wordt op Sri Lanka onder het mom van bestrijding van de Tamil Tijgers een slachting aangericht. Wordt Haïti in de wurggreep van het VS-kolonialisme verder afgeknepen. Duurt de oorlog in Kongo voort. Gaan de neokoloniale oorlogen in Irak en Afghanistan ook door. En meer.
De ecologische crisis, nu vermomd onder de vlag van "klimaat", gaat door.
En de financieel-economische crisis niet te vergeten. Wordt vriend Kurz bespookt door dubieuze berichten als die over Madoff - ha, een schuldige, en ja hoor, een Jood? Mijn reactie blijft dezelfde. Wijs op het abjecte van het zondebok zoeken, maar doe niet alsof er verder wel iets te kiezen valt naar aanleiding van het zogenaamde nieuws voor de massa.

En er is waarschijnlijk gemengd nieuws maar nieuws dat een vleugje hoop vertegenwoordigt uit IJsland, Italië, Griekenland. Het wordt ondergesneeuwd. En ik moet bekennen dat ik mij ook laat biologeren door het on-nieuws van de dag. Het zij zo.
Een beeld van de nieuwe autoriduzione-golf in Italië tot slot.

Geen opmerkingen: