27 januari, 2009

Friesland los van Holland nu!


Niet, dat het voor iemand buiten de eigen club van enig belang zou zijn - en de anderhalve man en een ezelskop die er nog lid van zijn moeten het zelf uitzoeken.
Maar wat u net zo min wilt weten als ik: de Partij van de Arbeid heeft het nationalisme ontdekt.
Het moet wel een beschaafd nationalisme zijn. Zo mag je er als Nederlander trots op zijn dat mijnheer Aboutaleb, toevallig medeopsteller van de scherpe Integratienota van het gezelschap, burgemeester van Rotterdam is. Nationale trots op een goede partijtijger. Aanbevolen. Je moet maar durven.

De Partij van de Arbeid, dat is Nederland in een notedop. Notendop, zoals we van de Soeharto van het Nederlands onderwijs, zoals Campert hem ooit trefzeker heeft genoemd, minister Ritzen dus, moeten schrijven. Met spelling van het Nederlands heeft hij als vice-voorzitter van de Wereldbank vanzelfsprekend verder niets te maken. Of Ritzen zich nog zorgen maakt over het feit dat de blanke Nederlander uitsterft is ook niet meer bekend. Waarschijnlijk wel, hij mag het bij het aannemen van de nota vast komen verkondigen. Is er iets nieuws onder de zon bij deze PvdA?

Er is geen beschaafd nationalisme. De twee sluiten elkaar per definitie uit. Moet ik er over uitweiden?

Ik ben blij dat iemand als Spinoza in wat nu Nederland heet woonde en werkte. Maar het was nog geen Nederland. Het was ofwel de Republiek, ofwel Holland. En ik kan niet trots zijn, want trots hoort bij eigen prestaties. Trots op Nederland zou ik alleen kunen zijn in verband met mijn eigen prestaties. Die zijn er, maar ik koppel ze niet aan Nederland.

Een soortgelijk warm gevoel als met Spinoza heb ik over Domela Nieuwenhuis of Ortt. Ik weet mij in hun traditie te staan, hoe nederig ik dit ook moet zeggen. Met Spinoza hebben ze gemeen nazaten van immigranten te zijn. Trouwens, dat ben ik zelf deels ook. Wie niet?

Een open deur: de PvdA heeft niets te winnen bij het meehuilen met de wilderswolven. Ultrarechts is altijd beter in ultrarechts wezen dan een allang overbodig geworden club die de opkomende arbeidersbeweging in parlementaire kanalen moest leiden. Het jankende en scheldende witte proletariaat dat in de tijd en op de computer van de baas op de moslims zit te schelden is van huis uit de natuurlijke achterban van de PvdA. Maar ze komen heus niet meer terug. Zelfs niet als ze binnenkort op straat staan - want dan is dat ook de schuld van de PvdA. Waar ze trouwens niet eens helemaal ongelijk in hebben.

Geen opmerkingen: