17 januari, 2009

Hear! hear!

Het zijn vreemde tijden. Hier plaats ik zowaar een toespraak van een Labour-Lagerhuislid, Gerald Kaufman. Er valt niets aan toe te voegen, behalve de naam van de plaats waar zijn grootmoeder vermoord werd: Staszów [uit te spreken als: Stasjoev].

Geen opmerkingen: